Home » تفریحات شب by محمد مسعود
تفریحات شب محمد مسعود

تفریحات شب

محمد مسعود

Published
ISBN :
ebook
199 pages
Enter the sum

 About the Book 

این کتاب بیش از نیم قرن پیش نگاشته شده است.محمدعلی جمالزاده در ستایش این اثر می گوید:کتاب تفریحات شب بنظر من بهترین کتابی است،که به فارسی، در خصوص اوضاع و کیفیات ایران نوشته شده است.تفریحات شب مانند آبی که در کوهستان جاری باشد،گاه نازک و باریک باMoreاین کتاب بیش از نیم قرن پیش نگاشته شده است.محمدعلی جمالزاده در ستایش این اثر می گوید:کتاب تفریحات شب بنظر من بهترین کتابی است،که به فارسی، در خصوص اوضاع و کیفیات ایران نوشته شده است.تفریحات شب مانند آبی که در کوهستان جاری باشد،گاه نازک و باریک با زمزمه دلنشین آفتابی می شود؛ و گاه دیگر مانند سیل هتاکی با غرش و عربده سرازیر، نظارگان را سراسیمه می کند.انسان تعجب می کند که در محیط ایران کنونی،که فاقد تالیفات و تحریرات منثور از این قبیل می باشد،این نویسنده جوان این قدرت را از کجا حاصل نموده است!؟مرحوم محیط طباطبایی نیز می گوید:برای توصیف مناظر زندگی امروز ، از تخته ی مدرسه تا تخت میخانه، گوشه ی خانه تا فضای مهمانخانه ، چنان زبردستی و شیرین کاری به کار برده که ممکن نیست،خواننده در بار اول، جز توجه به معنی مطلب،توجهی دیگر باشد.حکایت های مسعود برای بعضی تلخ و گزنده بود،از همین روی:شبی در بهمن ماه سال 1326، هنگامی که محمد مسعود در حال خارج شدن از محل کار خود بود، گلوله‌ای در مغزش خالی می کنند.بعضی این قتل ناجوانمردانه را به ساواک نسبت دادند،و بعضی هم به حزب توده... اما ورای این حرفها،این نام مسعود است که برای همیشه ماندگار مانده است.عبدالحسین میکده می نویسد:کتاب تفریحات شب، فریاد ستمدیدگانی است،که اصول تدریس و تعلیم ناقص،روح آنها را خفه کرده است و نویسنده آن با مهارتی بی نظیر در ادبیات ایران، پرده از روی اجتماعات ما برداشته است...و با شیرین ترین و حقیقی ترین طرزی،باطن یک قسمت زندگی ایرانی را بیان می کند.هیچ نقاش خرده بینی نمی تواند به این سادگی و جامعی تابلوی تاثرآور زندگانی ما را ترسیم کند!